T.B.V. Vakman verkeersmaatregelen

Taken

 • Het monteren/demonteren, onderhouden en aanpassen van verkeersvoorzieningen.
 • Signaleren van meer- minderwerk.
 • Het volledig invullen van alle van toepassing zijnde formulieren en bonnen.
 • Zorgdragen voor een veilige en gezonde manier van werken.
 • Zorg dragen voor een kwaliteit- en milieubewuste manier van werken.
 • Rapporteren aan de uitvoerders aangaande verkeersvoorzieningen.
 • Melden aan de werfbeheerder van tekorten c.q. defecten en deze gescheiden opslaan in het vak (on)herstelbare materialen
  Indien nodig overleg voeren met opdrachtgevers.

Bevoegdheden

 • Het nemen van maatregelen t.b.v. de veiligheid, in afwijkende situaties, ten opzichte van voorschriften en instructies.

Verantwoordelijkheden

 • Uitvoeren van bovengenoemde taken.
 • Het volgens richtlijnen en instructies plaatsen van verkeersvoorzieningen.
 • Het in acht nemen van de veiligheid van zichzelf en derden.
 • Taken verdelen en leiding geven aan medewerker verkeersmaatregelen.
 • Schoon en opgeruimd houden van de aan hem toegewezen bedrijfsauto.
 • Het melden van periodieke onderhoudsbehoeften van de aan hem toegewezen bedrijfsauto.
 • Binnen de gestelde tijd aanleveren van alle formulieren c.q. bonnen.
 • Naleving van het kwaliteits-, arbo- en milieuzorg.

Meer informatie of solliciteren? Stuur een bericht naar info@hveverkeer.nl

Herman van Egdom
Directeur
06- 53641235
info@hveverkeer.nl

Erwin van Egdom
Uitvoerder
06-22491636
erwin@hveverkeer.nl

Nabil Aoulad Hammouch
Uitvoerder
06-57583154
nabil@hveverkeer.nl

Wendy van Egdom
Administratief medewerkster
06-57789735
info@hveverkeer.nl

Marcin Ambroziak
Vestigingsleider
06-12775545
marcin@hveverkeer.nl

Martijn Venhuizen
Bedrijfsleider
06-12826902
martijn@hveverkeer.nl

Adriaan de Leeuw
Verkeersmanager/Tekenaar
06-12826887
adriaan@hveverkeer.nl

Rene de Boer
Tekenaar
06-51096343
rene@hveverkeer.nl

Kom langs voor meer informatie (en een bak koffie) of...

Gebr. van Egdom & Zn Verkeerswerken
Industrieweg 12
1521 NB  Wormerveer
06 - 22 49 16 36
info@hveverkeer.nl
KvK. 65.70.31.62

Wij bellen jou!

(c) 2020 Gebr. van Egdom en Zn. Verkeerswerken

DEEL DIT BERICHT